Cofinancier Transformatiefaciliteit

  • update:  
  •  
Op 11 december jl. heeft minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om in januari 2019 de Transformatiefaciliteit, een financieringsfaciliteit voor binnenstedelijke transformatie, te lanceren.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De transformatiefaciliteit is een invulling van de aanbeveling van Van Gijzel om een revolverend fonds op te zetten. Dit fonds draagt bij aan het bouwrijp maken van binnenstedelijke locaties ten behoeve van middenhuur. De minister heeft dit breder getrokken en de faciliteit ook beschikbaar gemaakt voor andere binnenstedelijke (woon)ontwikkelingen.

Via de ambtenaren van BZK heeft minister Ollongren BNG Bank gevraagd om BZK te helpen bij het opzetten en structureren van deze faciliteit. De transformatiefaciliteit biedt kortlopende geldleningen om de voorfase van woningbouwprojecten te financieren. Het eigenaarschap van de faciliteit is bij SVn ondergebracht. SVn fungeert als beheerder en controleert of de projecten voldoen aan de voorwaarden.

Verdubbeling slagkracht

De minister heeft aangegeven dat zij alleen bereid zou zijn om €38 mln beschikbaar te stellen als de markt als cofinancier meedoet. BNG Bank heeft daarom als eerste medewerking toegezegd en is bereid tot cofinanciering voor geschikte projecten. Hiermee kunnen wij de slagkracht van de faciliteit verdubbelen.

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query