Gemeentehuis Westland

  • update:  
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
Een PCM-buffer, gecombineerd met 800 zonnepanelen. Dat is de belangrijkste innovatie, waarmee de gemeente Westland met haar duurzame gemeentehuizen CO2-neutraal en energiezuinig de toekomst in gaat.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

DBFMO-contract

De innovatieve methode is afgesproken in een DBFMO-contract met het consortium De Groene Schakel BV, waarin BNG Bank de F (finance) voor zijn rekening neemt. De Groene Schakel zal de komende 25 jaar Westland van een gemeentelijk bestuurshart voorzien.

Dat hart zal bestaan uit twee kamers: twee gebouwen in Naaldwijk op 800 meter van elkaar. De ontwerpen voor een publiekscentrum aan de Verdilaan en een ambtenarengebouw aan de Laan van de Glazen Stad kenmerken zich door veel glas. Het zijn duurzame, energieneutrale gebouwen, met onder meer led-verlichting en in totaal 800 zonnepanelen op het dak voor de energievoorziening. Op 18 mei 2016 werd de eerste paal geslagen. De gebouwen zijn op 1 juli 2017 in gebruik genomen.

 

Gedreven door maatschappelijke impact

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Alles wat we doen staat in het teken van het maken van maatschappelijke impact. We voeren hierover het gesprek met onze klanten. We maken op basis daarvan keuzes. Bij ons draait het niet om winst, maar om maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.


Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid
Yes

 Content Query