Groene energie voor Nijmegen

  • update:  
  • Energie en infrastructuur
ARN B.V. is een energieproducent op basis van de grondstof afval. Op 24 mei 2013 is een nieuwe moderne vergistings- en nacomposteringsinstallatie geopend, waardoor het bedrijf jaarlijks grote hoeveelheden groene energie aan het warmtenet van Nijmegen levert.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Het is één van de weinige energieproducerende bedrijven in Nederland en in de wereld die daartoe louter secundaire brandstoffen gebruiken én die deze secundaire brandstoffen grotendeels zelf produceren door de opwerking van afvalstoffen. De bedrijfsactiviteiten van ARN worden 50/50 gefinancierd door BNG Bank en Rabobank.

Nieuwe ontwikkelingen bij ARN

ARN begon in augustus 2011 met de bouw van een moderne vergistings- en nacomposteringsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 40.000 ton per jaar. Deze installatie neemt allerlei groente, fruit en tuinafval in. Dit GFT-afval wordt eerst vergist en dan gecomposteerd. Het afval wordt via een langzaam draaiend roerwerk door de vergistingsreactor getransporteerd onder toevoeging van bacteriën en meestal zuurstof. Het vergistingsproces vindt plaats bij een temperatuur van circa 55 ºC. De doorlooptijd in de vergister bedraagt circa 12 dagen.

Bij vergisten komt biogas vrij. Daarvan maakt ARN in een gasopwerkingsinstallatie groengas. Het groengas is daarna van aardgaskwaliteit en wordt ingevoerd in het aardgasnet. Op dit groengas kunnen bijvoorbeeld ook de inzamelingsauto’s van het huishoudelijk afval gaan rijden of, zoals bij ARN het geval is, de stadsbussen van ARN-aandeelhouder gemeente Nijmegen.

Installatie in bedrijf

In maart en april 2013 is de installatie verder afgebouwd zodat ook compost kan worden geproduceerd. Zo is ARN feitelijk omgevormd van een verwerker van afval naar duurzaam energieleverancier en recyclebedrijf in het GFT-afval en het huishoudelijk afval dat via een verbrandingsproces wordt omgezet in stoom en stroom. Op 24 mei 2013 is de installatie geopend.

De nieuwe vergistings- en nacomposteringsinstallatie van ARN BV

BNG Bank financiert duurzaamheidsontwikkeling van ARN

BNG Bank was sinds lange tijd een belangrijke financier van ARN. Na een nieuwe financieringsronde in 2011 ten behoeve van de nieuwe ontwikkelingen en herstructurering van de bestaande activiteiten financieren BNG Bank en Rabobank alle bedrijfsactiviteiten van ARN gezamenlijk (50/50) en dragen daarmee hun steentje bij aan de duurzaamheidsontwikkeling binnen ARN. 

Voor een duurzaam Nederland

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Onze klanten zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

Trefwoorden: Tags: Afval; Duurzaamheid
 

 Content Query