HuurDeZon realiseert duizend zonnedaken met Eigen Haard

  • update: 17 december 2014
  • Wonen
HuurDeZon, ontwikkelaar voor zonne-energieprojecten voor huurwoningen, heeft overeenstemming bereikt met BNG Bank en de gemeente Amsterdam voor de financiering van zonnepanelen op duizend huurwoningdaken van woningcorporatie Eigen Haard.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Komend jaar worden meer dan 7.500 panelen geplaatst. Die zijn goed voor bijna 2 megawattpiek opgesteld vermogen. Daarmee is dit project het grootste in zijn soort in Nederland.

Het project omvat zowel het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud als de financiering van zonnepanelen voor circa duizend huurwoningen van Eigen Haard. Eerder dit jaar financierden HuurDeZon en het Amsterdams Investeringsfonds de zonnepanelen voor de eerste 150 woningen van dit project. Met deze mijlpaal is de benodigde financiering voor de resterende 850 zonnedaken van het project zeker gesteld.

alt text
V.l.n.r.: Pieter Oppermann (BNG Bank), Michiel Sluimers, David van der Burg (HuurDeZon) en Raymond Steenvoorden (AKEF).

Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid van Amsterdam, beschouwt het project als een mijlpaal. Hij is met name blij met de opschaalbaarheid: ‘De doelstelling van het college is dat er in 2020 20% meer duurzame energie per inwoner wordt geproduceerd dan in 2013, onder andere door het gebruik van zonnepanelen te stimuleren. Dit concept is in principe bruikbaar voor alle corporaties. Zo’n 45% van de woningvoorraad in Amsterdam is in bezit van de corporaties. Daarmee is de potentiële opbrengst enorm.’

Zekerstelling financiering

De financiering bestaat uit een deel vreemd vermogen en een deel achtergesteld vermogen. Het achtergesteld vermogen van € 600.000 is afkomstig van het Amsterdams Klimaat & Energiefonds en het Amsterdams Investeringsfonds. BNG Bank stelt ruim € 2 miljoen beschikbaar.

Raymond Steenvoorden, investeringsmanager van het Amsterdams Klimaat & Energiefonds: ‘De samenwerking tussen AKEF en BNG Bank heeft geresulteerd in een juiste balans tussen risicodragend vermogen en bankleningen. Dit maakt het project mogelijk. Daarnaast is hier ook een financieringsmodel ontwikkeld dat goed repliceerbaar is. Als het hier kan, kan het bij de andere corporaties in Amsterdam ook.’

ESCO

Het project maakt gebruik van een ESCO (Energy Service Company) exploitatiemodel. Dit ontzorgt de woningcorporatie voor zowel de realisatie als de financiering van de zonnepanelen. Huurders betalen een bijdrage voor het gebruik van de zonnepanelen. Die bijdrage is lager dan de stroomkosten die ze nu betalen.

’Met HuurDeZon dringen we de CO2-uitstoot én de woonlasten van onze huurders terug’, aldus Wybrand Pieksma, adviseur Duurzaamheid van Woningstichting Eigen Haard.

Pieter Oppermann, senior manager gestructureerde financieringen bij BNG Bank: ‘Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een concept dat een brede uitrol van zonnepanelen via een ESCO mogelijk maakt. De overeenstemming met HuurDeZon is hier een goed voorbeeld van. BNG Bank helpt haar kernklanten ook op deze manier om hun ambities op het gebied van duurzaamheid te realiseren.’

Ambitie HuurDeZon

HuurDeZon heeft de ambitie om met het ESCO-model een flink deel van de Nederlandse huurwoningen te voorzien van zonnepanelen.

Ambitie BNG Bank

BNG Bank wil de ambities van haar kernklanten in het Energieakkoord helpen verwezenlijken. Dat betekent onder meer realisatie van verduurzaming van corporatiewoningen en maatschappelijk vastgoed. Bijvoorbeeld via de uitrol van zonnepanelen via een Energie Service Company zoals HuurDeZon.

Naast rechtstreekse financiering van woningcorporaties en gemeenten heeft BNG bank ook financieringsalternatieven ontwikkeld om met behulp van projectfinanciering onder andere duurzame energieopwekking mogelijk te maken en verduurzaming van corporatiewoningen en maatschappelijk vastgoed te faciliteren.

Trefwoorden: Tags: Huurdezon; Zonnepanelen; Duurzaam; Duurzaam
 

 Content Query