Montaigne Lyceum Den Haag gerealiseerd dankzij publiek-private samenwerking

  • update:  
  • Onderwijs
Het Montaigne Lyceum in Den Haag is de eerste school in Nederland die via een publiek-private samenwerking (PPS) is gerealiseerd, hetgeen leidt tot meerwaarde ten opzichte van een traditionele aanbesteding.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

In Ypenburg, een nieuwbouwwijk tegen Den Haag, ligt het Montaigne Lyceum. De school biedt plaats aan 1200 leerlingen. De school werd in 2006 opgeleverd op basis van een 30-jarig DBFMO-contract (Design, Build, Finance, Maintain & Operate). Dit betekent dat het bouwconsortium gedurende 30 jaar verantwoordelijk is voor design, bouw, financiering, onderhoud en beheer van het gebouw, inclusief diensten als schoonmaak.

Het voordeel hiervan kan aan de hand van een praktisch voorbeeld worden toegelicht: Bij de projectvoorbereiding bood de aannemer een partij splinternieuwe standaard closetten gratis aan. Het participerende schoonmaakbedrijf ISS wees de andere consortiumpartners echter op de consequenties hiervan. De aanschaf van hangende wc-potten, waardoor efficiënter kon worden schoongemaakt, bleek goedkoper dan het plaatsen van de gratis, standaard potten.​

Beweegredenen om te kiezen voor een pps waren:

  • meer tijd voor onderwijs
  • hogere kwaliteit voor hetzelfde bedrag
  • de mogelijkheid om te profiteren van creatieve ideeën uit de markt
  • meer zekerheid over de uitgaven op de langere termijn

Uit onderzoek van EY blijkt dat dit PPS-project een financiële meerwaarde van 16% heeft opgeleverd in vergelijking met een traditionele aanbesteding. De nieuwbouw van het Montaigne Lyceum is winnaar van de PPF Award 2006 in de categorie 'Best European Project to Reach Financial Close'.

Het Montaigne Lyceum

Voor een duurzaam Nederland

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Onze klanten zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

Trefwoorden: Tags: DBFMO; Onderwijs
Yes

 Content Query