Huisvesting voor Ons Middelbaar Onderwijs

  • update:  
  • Onderwijs
BNG Bank financierde circa EUR 45 miljoen aan de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) voor diverse investeringen in huisvesting, voortvloeiend uit doordecentralisatiecontracten (DDC's). Scholen zijn door DDC's zelf verantwoordelijk voor duurzame nieuwbouw, met daarbij vooraf afgesproken jaarlijkse vergoedingen vanuit de gemeente.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​OMO in Tilburg is het schoolbestuur van meerdere middelbare scholen in Brabant. De scholen bieden onderwijs aan van vmbo tot en met vwo. Ook bieden veel scholen leerwegondersteunend en praktijkonderwijs aan.

Gezonde leeromgeving

Om een duurzaam gebouwde school ook duurzaam te houden, is een gezond binnenklimaat nodig. Dat vergt aandacht voor lucht, licht, geluid en dergelijke vanaf de bouw.

voor een duurzaam Nederland

Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu is een belangrijk element in de missie van BNG Bank en krijgt aan beide kanten van de balans vorm en inhoud. Onze duurzame initiatieven komen voort uit het streven naar een duurzaam evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewerkers.

Trefwoorden: Tags: Onderwijs
Yes

 Content Query