Huisvesting voor Ons Middelbaar Onderwijs

  • update:  
  • Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
BNG Bank financierde circa EUR 45 miljoen aan de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) voor diverse investeringen in huisvesting, voortvloeiend uit doordecentralisatiecontracten (DDC's). Scholen zijn door DDC's zelf verantwoordelijk voor duurzame nieuwbouw, met daarbij vooraf afgesproken jaarlijkse vergoedingen vanuit de gemeente.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​OMO in Tilburg is het schoolbestuur van meerdere middelbare scholen in Brabant. De scholen bieden onderwijs aan van vmbo tot en met vwo. Ook bieden veel scholen leerwegondersteunend en praktijkonderwijs aan.

Gezonde leeromgeving

Om een duurzaam gebouwde school ook duurzaam te houden, is een gezond binnenklimaat nodig. Dat vergt aandacht voor lucht, licht, geluid en dergelijke vanaf de bouw.

GEDREVEN DOOR MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Alles wat we doen staat in het teken van het maken van maatschappelijke impact. We voeren hierover het gesprek met onze klanten. We maken op basis daarvan keuzes. Bij ons draait het niet om winst, maar om maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

Trefwoorden: Tags: Onderwijs
Yes

 Content Query