Samenwerking EIB en BNG Bank

  • update:  
  • Energie en infrastructuur
Investeringen in sociale infrastructuur, transport en hernieuwbare energie nemen naar verwachting toe door een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Investeringsbank (EIB) en BNG Bank. Beide instellingen hebben veel ervaring met het faciliteren van langetermijninvesteringen en kunnen hun ervaring met de financiering van Nederlandse publieke instellingen en soortgelijke investeringen binnen Europa uitwisselen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Pim van Ballekom, vice-president van de EIB en Pauline Bieringa, Directeur Public Finance van BNG Bank tekenden namens de twee instellingen een samenwerkingsovereenkomst in het kantoor van BNG Bank in Den Haag.

alt text
Op de foto staand: Jan Willem van den Wall Bake (Ministerie van Financiën), Pauline Bieringa (BNG Bank), Pim van Ballekom, Bernard Gordon (beiden EIB). Zittend: Edwin van Veenhuizen (BNG Bank), Edward Claessen, Jan Willem Löhr (beiden EIB)
 

“Begrip van lokale, regionale en nationale investeringen is essentieel om de komende jaren te komen tot effectieve langetermijninvesteringen in de Nederlandse publieke sector. Dit was een belangrijke reden om eerder dit jaar een permanent kantoor van de Europese Investeringsbank te openen in Amsterdam. De Europese Investeringsbank heeft in diverse sectoren nauw samengewerkt met BNG Bank en we kijken uit naar versterking van deze samenwerking. BNG Bank heeft een unieke kijk op de financieringsbehoeften van de Nederlandse publieke sector. We hopen dat we niet alleen onze betrokkenheid kunnen vergroten maar ook onze Europese ervaring kunnen delen bij projecten die voor het eerst in Nederland worden uitgevoerd. Eerder dit jaar werkten BNG Bank, als één van de weinige Nederlandse banken, en de EIB, één van de meest ervaren financiers van hernieuwbare energie ter wereld, samen met andere internationale banken bij de financiering van Gemini, ’s werelds meest productieve windpark op zee dat ten noorden van Schiermonnikoog wordt gebouwd. Ik ben ervan overtuigd van dat deze samenwerkingsovereenkomst onze betrokkenheid bij toekomstige projecten verder zal vergroten”, zegt Pim van Ballekom, vice-president van de EIB.

“Door majeure stelselwijzigingen in Nederland legt de overheid risico’s steeds meer bij de publieke sector en zijn financiers. Daardoor wordt de zorgsector, om een voorbeeld te noemen, nu gefinancierd door een relatief beperkt aantal banken, waarbij de kredietvraag de laatste jaren sterk is toegenomen. Als gevolg hiervan, en van institutionele veranderingen, zijn de benodigde financieringsmiddelen bij banken niet langer vanzelfsprekend aanwezig. BNG Bank heeft hierover de afgelopen jaren haar zorgen geuit, en is nu verheugd over de samenwerkingsovereenkomst met de EIB. Onze samenwerking met deze solide multinationale bank zal alternatieve financieringsbronnen voor de publieke sector genereren. Ook kunnen beide banken van elkaar leren door hun ervaringen uit te wisselen”, zegt Pauline Bieringa, Directeur Public Finance bij BNG Bank.

De EIB en BNG Bank gaan intensiever samenwerken en mogelijkheden bekijken om gezamenlijk te investeren in projecten op het gebied van openbaar vervoer, ziekenhuizen, primair en secundair onderwijs, betaalbare sociale woningbouw, hernieuwbare energie, energiebesparing en water. De twee banken gaan ook meer samenwerken als het gaat om het onderling uitwisselen van medewerkers en het onderzoeken van modellen voor gezamenlijke kredietverlening.


Over de Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank is eigendom van 28 lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, en financiert sinds 1969 publieke projecten in Nederland. In de laatste vijf jaar heeft de Europese Investeringsbank meer dan EUR 8 miljard verstrekt in Nederland.

Dit betreft onder meer investeringen in ziekenhuizen in Amsterdam en Maastricht, het verbeteren van snelwegen, de haven van Rotterdam en de Maasvlakte. De EIB heeft ook geïnvesteerd in de verbetering van internettoegang in Nederland door Reggefiber, de nieuwbouw van de Vrije Universiteit Amsterdam en de bouw van een energienetwerk door Tennet en Gasunie. In mei 2014 heeft premier Rutte het eerste permanente kantoor van de EIB in Amsterdam geopend.

Over BNG Bank

BNG Bank is in 1914 opgericht door 37 gemeenten om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten voor maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Tegenwoordig mag de bank vrijwel alle gemeenten en provincies, een hoogheemraadschap en de rijksoverheid tot haar aandeelhouders rekenen.

Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating van AAA/Aaa/AA+. Met een balanstotaal van EUR 131 miljard behoort BNG Bank tot de groep van grotere Europese banken die rechtstreeks onder het toezicht van de Europese Centrale Bank vallen.

Trefwoorden: Tags: Infrastructuur
 

 Content Query