Texel verduurzaamt openbare verlichting

  • update:  
  • Decentrale overheden
Met het project Slim verlicht verduurzaamt Texel haar openbare verlichting. De benodigde energie wordt op die manier drastisch beperkt en wat nog wel nodig is, wordt opgewekt met drijvende zonnepanelen. Hiermee zet de gemeente Texel een flinke stap richting de ambitie om in 2020 op het gebied van energie zelfvoorzienend te zijn.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​Eén van de Texelse kernwaarden is de duisternis in de nacht, zodat mens en natuur zo min mogelijk worden verstoord. Door de compleet nieuwe installatie wordt er nog maar één derde van de elektriciteit verbruikt ten opzichte van de oude openbare verlichting.

Er zijn verschillende maatregelen genomen om het energieverbruik terug te schroeven. Zo zijn alle lichtmasten voorzien van duurzame LED-lampen. Sinds de installatie van de nieuwe verlichting wordt een schema van dimmen en doven uitgevoerd, zodat de verlichting alleen brand wanneer het nodig is. Langs relatief drukkere ontsluitingswegen en in uitgaanscentra dooft de verlichting niet en in enkele uitgaansstraten wordt de verlichting sterker als aanwezigheid van personen wordt gedetecteerd. Verlichting in het buitengebied is grotendeels verwijderd om strooilicht dat flora en fauna hindert te beperken.

Om de verkeerssituatie te verduidelijken zijn op een aantal rotondes en kruisingen markeringen zoals wegdekreflectoren en verkeerszuilen geplaatst. Het resultaat is een eiland waar het echt nacht is, zonder overbodige verlichtingen maar met een mooi uitzicht op de sterren.

De resterende energie die nodig is voor de verlichting wordt opgewekt door zonne-energie. Het zonnepark bevindt zich op de bezinkbak van rioolwaterzuivering Everstekoog. De ruim 800 panelen drijven op betonnen pontons. Texel is daarmee de eerste Nederlandse gemeente die haar openbare verlichting geheel van duurzame energie voorziet.

voor een duurzaam Nederland

Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu is een belangrijk element in de missie van BNG Bank en krijgt aan beide kanten van de balans vorm en inhoud. Onze duurzame initiatieven komen voort uit het streven naar een duurzaam evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewerkers.

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid
Yes

 Content Query