Vijf scholen verenigd in onderwijspark Ezinge

  • update:  
  • Onderwijs
In Meppel, aansluitend op de woonwijk Ezinge en ingepast tussen het spoor en sportvelden, is Onderwijspark Ezinge gebouwd.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Het in 2014 door Woonconcept Onroerend Goed opgeleverde complex biedt huisvesting aan scholengemeenschap Stad & Esch, Drenthe College en de Ambelt. De scholen zijn verenigd in het bronskleurige uitgestrekte schoolgebouw en maken eveneens gebruik van de - op dezelfde locatie gerealiseerde – sportaccommodatie.

Uitnodigend

Buitenkant Ezinge met plein

De entrees van de grote scholen en de aula zijn geplaatst in glazen bouwdelen, die ingeklemd liggen tussen de bronzen stroken. Door het contrast in materiaalgebruik en hun transparantie zijn ze uitnodigend. Het gebouwdeel met daarin de scholen voor speciaal onderwijs hebben de entrees aan de parkzijde. Het park vormt een bres tussen het onderwijsgebouw en het sportcomplex waar het tevens aansluiting vindt op de sportvelden en groene Reestdal. Het strokenthema is voortgezet in het opgetilde sportcomplex met daaronder de duurzaamheidsinstallatie, de fietsenstallingen en een deel van het parkeren.

Hoewel de scholen (ieder met zijn eigen opleidingsprogramma) zelfstandig opereren met eigen theorielokalen en leerpleinen, zijn ze onderling verbonden aan de hand van gedeelde, strategisch geplaatste praktijk-onderwijslokalen. De onderwijslokalen voor techniek liggen aan de Dahliastraat, zodat de leerlingen hun bezigheden kunnen etaleren. De consumptiegerichte opleidingslokalen liggen aan een terras in het park. Vanuit de omtrek zijn in het hoogteaccent de theater- en danszaal, dan wel de lokalen voor kunst en muziek zichtbaar.

Een gebouw waarin faciliteiten gedeeld worden door verschillende scholen, moet een heldere verbindingsopzet hebben. Een centraal gelegen watervaltrap langs vides en spannende loopbruggen vormt een ware 'route architecturale' door het gebouw.

Buitenkant Ezinge Hal van Ezinge
Foto's: Christian van der Kooy

Voor een duurzaam Nederland

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Onze klanten zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid; Onderwijs
Yes

 Content Query