Windmolenpark Windkracht 6 in Zeeland

  • update:  
  • Energie en infrastructuur
BNG Bank en Nationaal Groenfonds financieren windmolenpark Windkracht 6, gelegen in Nieuw- en Sint Joosland (gemeente Middelburg). De initiatiefnemers van Windkracht 6 zijn de twee lokale ondernemers Adri Roelse en Jan Crucq, die hun drie bestaande windmolens hebben vervangen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
Windmolen van park Windkracht 6De drie nieuwe turbines hebben een gezamenlijk vermogen van 11 miljoen kWh, wat gelijk staat aan duurzame energie voor meer dan 4.000 huishoudens of 200 winkels en 100 horecagelegenheden. Ook vormt Windkracht 6 een stabiele financiële basis onder het agrarische bedrijf van Jan Crucq.

De totale investering in het windpark bedraagt bijna 7 miljoen euro. Het project wordt gefinancierd met circa 6,2 miljoen euro vreemd vermogen van BNG Bank en circa 690.000 euro achtergesteld vermogen van Nationaal Groenfonds.

Het windpark heeft een beschikking ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor een SDE+ subsidie gedurende 15 jaar.

In augustus 2017 is financial close bereikt voor Windkracht 6. Vanaf juli 2018 is het windpark operationeel.

Voor een duurzaam Nederland

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Onze klanten zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid
Yes

 Content Query