Boer Kiest Zon

  • update:  
  • Energie en infrastructuur
Boer Kiest Zon ontwikkelt zonne-energieprojecten voor de agrarische sector. De zonnepanelen worden geplaatst op de daken van boerenbedrijven die deze hiervoor beschikbaar stellen. Tegelijk met de plaatsing van de zonnepanelen wordt asbest gesaneerd.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Veel daken van agrarische bedrijven bevatten asbest. Vanaf 2024 is een asbesthoudend dak niet meer toegestaan. Met de installatie van de zonnepanelen wordt de asbest gesaneerd. Naast verduurzaming wordt hiermee direct een verbeteringsslag gemaakt voor de volksgezondheid. Agrarische bedrijven hoeven niet zelf te investeren en worden volledig ontzorgd. De agrariërs betalen een vaste vergoeding die lager is dan de huidige elektriciteitsrekening.

Na Boer Kiest Zon I volgt Boer Kiest Zon II. De totale financiering van BNG Bank bedraagt EUR 25 miljoen. De financiering voor Boer Kiest Zon II wordt besteed aan investeringen in zonnepanelen en asbestsanering voor de agrarische sector in de provincie Noord-Brabant en de gemeente Noordoostpolder. Er worden circa 140.000 panelen geplaatst, dat staat gelijk aan de energiebehoefte van ongeveer 11.500 huishoudens. De projecten van Boer Kiest Zon realiseren samen 40 megawatt aan zonnestroom. In totaal wordt 200.000 m2 aan asbesthoudende daken vervangen.

Boer kiest Zon valt onder de vlag van Agreco Beheer B.V. en biedt duurzame oplossingen op het gebied van asbestverwijdering, zonnepanelen en energiebesparing, speciaal voor de agrarische sector. Nadat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd blijft Boer Kiest Zon 20 jaar verantwoordelijk voor de exploitatie, monitoring en onderhoud van de installaties.


Ceel Klompe, oprichter koelbedrijf klompe. op twee locaties zijn in totaal 5500 zonnepanelen geplaatst. ook is er 3000 m2 asbest
Ceel Klompe, oprichter koelbedrijf Klompe. Op twee locaties zijn in totaal 5500 zonnepanelen geplaatst. Ook is er 3000 m2 asbestdak vervangen door een nieuw geisoleerd dak.

Voor een duurzaam Nederland

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Onze klanten zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

Trefwoorden: Tags: Zonne-energie; Duurzaamheid
Yes

 Content Query