OneSolar

  • update:  
  • Energie en infrastructuur
OneSolar installeert en exploiteert zonnesystemen op daken van bedrijven en instellingen, zoals MKB ondernemingen, scholen en een universiteit.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

In vervolg op het in juni 2017 gefinancierde project OneSolar I is in februari 2018 de financiering getekend voor het project OneSolar II. OneSolar II installeert zonnesystemen met een totaal vermogen van 60 MWp. Samen met OneSolar I zal het totaal geïnstalleerd vermogen uitkomen op meer dan 70 MWp. Dit staat gelijk aan stroom voor 21.000 huishoudens.

Zonnepanelen op dak van Energy Acadamy
© RU, foto: Jeroen de Lezenne Coulander

Energy Acadamy

Het nieuwe gebouw van Rijksuniversiteit Groningen, de Energy Academy, is het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland. In dit instituut werken bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap gezamenlijk aan onderzoek en innovatie op energiegebied. Op het schuin oplopende dak heeft OneSolar de zonnepanelen zo geplaatst dat ze optimaal ingezet worden voor de opvang van zonne-energie. De panelen leveren niet alleen veel energie op, maar bieden tegelijkertijd alle ruimte voor maximale daglichttoetreding. 

Energy Acadamy vanaf de zijkant
© RU, foto: Marcel Spanjer

Agreco

OneSolar valt onder de vlag van Agreco Beheer B.V., bekend van Boer Kiest Zon. Het biedt duurzame oplossingen op het gebied van zonnepanelen en energiebesparing. De totale financiering van BNG Bank voor OneSolar I en II bedraagt 59 miljoen euro.

Voor een duurzaam Nederland

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Onze klanten zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

Trefwoorden: Tags: Zonne-energie; Duurzaamheid
Yes

 Content Query