Glastuinbouwgebied PrimAviera; proeftuin voor slim elektriciteitsnet

  • update:  
  •  

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
Gelijkstroom In het duurzame glastuinbouwgebied PrimAviera nabij Schiphol (Haarlemmermeer) wordt met gebruik van grootschalig toepassen van zonnepanelen en een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) een gelijkspanningsnet aangelegd. Dit leidt tot energiebesparing en gemakkelijker uitwisseling van elektriciteit tussen de tuinbouw en andere opwekkers en afnemers zoals oplaadpunten voor elektrisch rijden, zonnepanelen en plantenbelichting op basis van een gelijkspanningsnet. Het project realiseert vooralsnog een proef met een lokaal particulier middenspanning gelijkspanningsnet waarin de vraag bij de eindgebruikers en het aanbod aan hernieuwbare energie flexibel en zonder onnodige convertor-stappen geïntegreerd kunnen worden. Het net heeft een flexibele koppeling en balansfunctie. Energiebesparing Dit biedt in de toekomst voor de aanwezige en nog  nieuw te vestigen tuinders in PrimAviera welllicht goede kansen om hun productie energiezuiniger te kunnen uitvoeren. Gelijkspanning laat een energiebesparing zien van 10%, en dat is in deze tijden van duurzaam besef en economische krapte een perfecte kans, aldus Rien Braun, projectleider Duurzame Energie van het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN).  In 2012 zal het gelijkspanningsnet tussen twee afnemers/producenten worden geïnstalleerd. In het daaropvolgende jaar zullen de nodige testen worden uitgevoerd waarna verwacht wordt dat in de jaren daarna een en ander opgeschaald kan worden. Samenwerking De proeftuin PrimAviera wordt gerealiseerd door Direct Current BV. Direct Current BV doet dit in directe samenwerking met Joulz, Siemens, SGN, Kema en de Stichting Gelijkspanning. Uniek De andere plaatsen welke door de minister zijn aangewezen zijn Delft, Den Haag, Deventer, Groningen, Gorinchem, Goes, Rotterdam en Zwolle. PrimAviera is echter de enige plaats waar een slim net op basis van gelijkspanning zal worden aangelegd.
Trefwoorden: Tags: Glastuinbouw
 

 Content Query