Nieuwbouwwijk De Bulders en randweg Heeze van start

  • update:  
  •  
Nadat de Raad van State eind december 2017 uitsprak dat de gemeente door mag gaan met het bestemmingsplan De Bulders en randweg, is er veel gebeurd. De vergunning voor de randweg is inmiddels verleend en het werk is al aanbesteed, inclusief het bouwrijp maken van het westelijk deel van het woongebied. Dit maakt de ontwikkeling van 350 woningen en de randweg mogelijk aan de zuidzijde van Heeze.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Wethouder Wilma van der Rijt: "Na vele jaren komt er een structurele oplossing voor ons verkeersprobleem. Hiermee zijn we eindelijk in staat om het vrachtverkeer uit de kern van Heeze te weren en de leefbaarheid in Heeze te verbeteren. Bovendien krijgt Heeze er een mooie nieuwe woonwijk bij die voorziet in de behoeften."

Woningen in de Bulders

De Bulders wordt in fasen gebouwd. In de eerste fase wordt gebouwd in het westelijk gedeelte van de nieuwe wijk. Janssen de Jong Projectontwikkeling is momenteel druk bezig met de uitwerking van de eerste twee fasen van 30 en 10 woningen, waaronder ook sociale (huur/koop) woningen. Als alles volgens planning verloopt, start de verkoop van fase 1 in maart 2018. Hierna volgen 32 woningen die gerealiseerd worden door Bouwbedrijf van Gerven BV. Ook zijn 13 grote vrije sector (ruimte voor ruimte) kavels te koop via makelaardij Olav Veldhuizen in Heeze. In De Bulders komt een breed palet aan woningen. Van huur- en goedkope woningen (starters- en sociale woningen) tot vrijesectorkavels.

Randweg

De vergunning voor de randweg en de daarvoor noodzakelijke kap van een aantal bomen is verleend. In het eerst kwartaal van 2018 gaat de eerste schop in de grond. Een woning, een loods en een stal die in het gebied stonden, zijn reeds gesloopt. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de trillingen die eventueel zouden kunnen ontstaan door het verkeer op de drie bestaande woningen aan de Buldersweg. Wilma van der Rijt: "Vanzelfsprekend willen we overlast aan deze woningen voorkomen; mocht uit onderzoek blijken dat er trillingen ontstaan door het verkeer dan worden passende maatregelen genomen om dit op te lossen."


persbijeenkomst “Bulders en randweg van start!”
Trefwoorden: Tags: Gebiedsontwikkeling; Wonen
Yes

 Content Query