Onze uitgangspunten

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

BNG Gebiedsontwikkeling realiseert ruimtelijke plannen. Dit doet zij niet alleen maar in hechte samenwerking met overheidspartij(en). BNG Gebiedsontwikkeling is daarmee voor overheidspartijen de aangewezen partner omdat wij de taal spreken en publieke belangen respecteren. Gemeentelijke en maatschappelijke belangen worden gewaarborgd. Elke samenwerking betekent bij ons: maatwerk en mensenwerk.

De volgende uitgangspunten bepalen hierbij onze strategie:

  • risicodragend participeren in de grondexploitatie van ruimtelijke planontwikkeling;
  • actieve inbreng van expertise over procesinrichting en procesbegeleiding mede ter beheersing van risico's.
Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query