Realisatie Biogasinstallatie Goor (Bedrijvenpark Zenkeldamshoek)

  • update:  
  •  
Binnenkort starten de werkzaamheden voor het biogasproject van Groen Gas Goor BV (GGG) op Bedrijvenpark Zenkeldamshoek in Goor. GGG heeft deze gronden aangekocht van Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek, welke de eigenaar en ontwikkelaar is van de uit te geven kavels op het Bedrijvenpark.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De installatie zal worden gerealiseerd op een perceel van ruim 1,2 ha direct naast de locatie van de BET centrale van Cogas en Bruins & Kwast. Dit was de eerste centrale in Nederland waar duurzame energie wordt opgewekt door middel van verbranding van resthout (B-hout). Het B-hout wordt geleverd door Cogas-partner Bruins & Kwast.

Van biomassa tot groen gas

Bij de installatie worden na oplevering diverse mestsoorten en organische afvalstromen omgezet in biogas, wat vervolgens wordt opgewaardeerd tot groen gas. Volgens de vergunning van dit project kan er jaarlijks circa 36.000 ton biomassa (o.a. mest, bermgras en organische reststromen) worden vergist. Dit levert circa 3,7 miljoen m3 groen gas op, goed voor een jaarlijkse besparing van CO2-uitstoot van circa 12.000 ton.

De installatie beschikt over de laatste technieken op het gebied van biomassaverwerking, vergisting en gasbehandeling en zal naar verwachting binnen 8 tot 10 maanden operationeel zijn.  De aandeelhouders zijn o.a. Ludan Energy Overseas en beleggingsfonds Meewind.

Met de realisatie van de biogasinstallatie wordt verder invulling gegeven aan de doelstellingen van de gemeente  naar een energie neutraal Hof van Twente in 2035. Verdere invulling van deze doelstelling op en nabij Zenkeldamshoek betreffen de ontwikkeling van een zonnepark en een windmolen. Tevens zal Ludan mogelijk op termijn willen uitbreiden.

Over Zenkeldamshoek

Op bedrijvenpark Zenkeldamshoek krijgen ondernemers de kans te ondernemen op de manier zoals zij dat zelf willen. Er is ruimte voor alle ondernemingen, van kleinschalige bedrijvigheid tot multinationals.  Uitgangspunten zijn de flexibiliteit in kavelgrootte, ondersteuning bij de plannen en kwaliteit van de openbare ruimte. Het bedrijvenpark ligt aan de N347, op 5 minuten van de A1. 

Bedrijvenpark Zenkeldamshoek wordt ontwikkeld door Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek, met als aandeelhouders gemeente Hof van Twente en BNG Bank.

Meer informatie

 

Trefwoorden: Tags: Gebiedsontwikkeling
Yes

 Content Query