Realisatie Biogasinstallatie op Bedrijvenpark Zenkeldamshoek Goor

  • update:  
  •  
Op het perceel ten zuiden van Bruins en Kwast en de BET centrale van Cogas zijn de werkzaamheden voor het biogasproject van Groen Gas Goor BV (GGG) gestart. Bij de installatie worden na oplevering diverse mestsoorten en organische afvalstromen omgezet in biogas, wat vervolgens wordt opgewaardeerd tot groen gas. Jaarlijks kan in de installatie 36.000 ton biomassa (o.a. mest, bermgras en organische reststromen) worden vergist.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
De vergisting levert 3 miljoen m3 groen gas op, 5.6 miljoen kWh groene stroom en 5 miljoen kWh bruikbare warmte. 3 miljoen m3 groen gas is ongeveer 15% van het gasverbruik van Goor en is tevens goed voor een jaarlijkse besparing van CO2-uitstoot van circa 9.000 ton. De installatie beschikt over de laatste technieken op het gebied van biomassaverwerking, vergisting en gasbehandeling en zal naar verwachting binnen 8 tot 10 maanden operationeel zijn.

Vergisting

Het ontwerp van de vergisters is gebaseerd op volledig gemengde vergisters in het mesofiele bereik (38°C-41°C). Dit is de meest voorkomende en stabiele technologie gebruikt in vergelijkbare agro-industriële installaties. Het overgrote deel van het transport (meer dan 90%) wordt in dichte tankwagens uitgevoerd. In het ontwerp worden gasdichte daken op alle te bouwen betonnen tanks voorzien. De gasdichte daken op de betonnen silo’s hebben geen geuruitstoot.

Samenwerking in duurzaamheid

De vestiging van de biogasinstallatie op Bedrijvenpark Zenkeldamshoek is een bewuste keuze. Op het bedrijventerrein bestaat een mooie samenwerking van bedrijven op gebied van duurzaamheid. Zo was de BET-centrale van Cogas de eerste centrale in Nederland waar duurzame energie wordt opgewekt door middel van verbranding van resthout (B-hout). Het B-hout wordt geleverd door Cogas-partner Bruins & Kwast. De biogasinstallatie zal energie gaan leveren aan meerdere bedrijven op Bedrijvenpark Zenkeldamshoek.

Met de realisatie van de biogasinstallatie wordt verder invulling gegeven aan de doelstellingen naar een energieneutraal Hof van Twente in 2035. Ook de ontwikkeling van een zonnepark Waterlanden, gelegen naast Bedrijvenpark Zenkeldamshoek, draagt hieraan bij. Dit betreft het voornemen om een zonnepark te ontwikkelen van circa 14 hectare, waarbij op circa 9 hectare elektriciteit wordt opgewekt door middel van zonnepanelen.

Bedrijvenpark Zenkeldamshoek

Op bedrijvenpark Zenkeldamshoek krijgen ondernemers de kans te ondernemen op de manier zoals zij dat zelf willen. Er is ruimte voor alle ondernemingen, van kleinschalige bedrijvigheid tot multinationals. Uitgangspunten zijn de flexibiliteit in kavelgrootte, ondersteuning bij de plannen en kwaliteit van de openbare ruimte. Het bedrijvenpark ligt aan de N347, op 5 minuten van de A1.

alt text
2016: Project Groen Gas Almere: 6,2 mln m3 biogas naar aardgas


Trefwoorden: Tags: Gebiedsontwikkeling; Duurzaam
Yes

 Content Query