Start archeologische opgravingen op Bedrijvenpark Laarakker

  • update:  
  •  
Op woensdag 26 april gaven wethouder Maarten Jilisen en wethouder Rob Poel het startsein voor de archeologische opgravingen op Bedrijvenpark Laarakker. Binnen het plangebied ligt een archeologisch rijksmonument en een gemeentelijk archeologisch monument. “We hopen op mooie vondsten”.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De ontwikkeling van het Bedrijvenpark vormt de aanleiding voor het onderzoek. Op het 90 hectare groot terrein bouwt Danone Nutricia een nieuwe fabriek voor de wereldwijde productie van babyvoeding. Ook bedrijven als Nabuurs en Kremers Metaalhandel zijn er gevestigd.

Archeologische opgravingen Laarakker 

Toen en nu

De oost-west georiënteerde dekzandrug met een lengte van ca. 1,2 km tussen Haps en de snelweg A73 is al eeuwenlang een aantrekkelijke vestigingsplaats. Jagers-verzamelaars, de eerste boeren en de latere boerengemeenschap leefden er. Ambachtelijke activiteiten, zoals metaalbewerking hebben er plaatsgevonden. Wethouder Maarten Jilisen: "Mooi om te zien dat de activiteiten van toen, zoals de productie van voedsel en metaalbewerking, ook nu weer op het bedrijventerrein terugkomen. Er zijn sterke overeenkomsten in het gebruik van toen en nu."

Grafveld uit Bronstijd

Eerdere archeologische onderzoeken hebben laten zien dat in de ondergrond interessante archeologische resten aanwezig zijn die dateren uit de prehistorie (8800-12 v.Chr.), de Romeinse tijd (12 v.Chr.-450 n.Chr.), de middeleeuwen (450-1500 n.Chr.) en de nieuwe tijd (1500 n.Chr.-heden). De onderzoekers verwachten onder meer plattegronden van boerderijen en werkplaatsen uit het midden- en laatneolithicum, de bronstijd en de middeleeuwen aan te treffen. Bovendien bevindt zich een grafveld uit de bronstijd en de ijzertijd in het plangebied.

Wethouder Rob Poel: "We vinden het belangrijk om de archeologie te laten voortleven op het Bedrijvenpark. Zo komt er onder andere een verwijzing naar de rijke historie in de straatnamen terug."

Opgravingen

Door een dikke conserverende akkerlaag zijn de archeologische sporen goed bewaard gebleven; ze worden nu voor het eerst volledig blootgelegd. In opdracht van de gemeente Cuijk voert Econsultancy uit Swalmen de archeologische opgraving uit. De Rijksdienst voor Cultuurerfgoed treedt voor het rijksmonument op als bevoegd gezag.

Open dagen in de zomer

De opgraving is gepland in de zomermaanden mede om publiek zo veel mogelijk te kunnen betrekken bij het onderzoek. "We gaan diverse publieksactiviteiten en open dagen organiseren".

 

Trefwoorden: Tags: Bedrijventerrein
Yes

 Content Query