Urnenveld van 3000 jaar oud in Heeze

  • update:  
  •  
Eind 2016 zijn er proefsleuven gegraven op de lokatie waar in de toekomst woonwijk De Bulders gaat worden gerealiseerd. Hierbij werd toen bekend dat er mogelijk een urnenveld zou liggen op deze locatie waarop een vervolg werd gegeven aan het archeologische onderzoek in voorbereiding op de woningbouw.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Het opgraven van een urnenveld komt niet heel vaak voor en daarom is het extra bijzonder dat het juist in Heeze gevonden is en mag worden blootgelegd. ''We hebben diverse kringgreppels gevonden met daarin resten van urnen en zelfs koolresten. Aan de gegevens die nu bekend zijn kunnen we opmaken dat het uit de vroege ijzertijd is, zo ongeveer 1000 jaar voor Christus'', zegt archeoloog Miel Schurmans en projectleider van de opgravingen.

Bewoond gebied

''Verderop zijn woningplattegronden gevonden die we op de oudste tekeningen hebben teruggevonden en dateren uit 1832. Iets verderop komen we belijningen tegen die niet eerder zijn gedocumenteerd en kunnen we met zekerheid zeggen dat het hier gaat om kleine boerderijtjes en waterputten uit de vijftiende eeuw.'' Bijzonder is dat het urnenveld op het hoogste punt ligt van het te ontwikkelen gebied. Voor de archeologen ter plaatse een mooie klus met bijzondere vondsten. Alles dat wordt gevonden is eigendom van de provincie Noord-Brabant en zal daar worden bewaard.

Consequenties De Bulders

De vondst van deze attributen heeft geen invloed op de voortgang van het woningbouwproject De Bulders. ''Dit onderzoek is verplicht wanneer we een gebied gaan ontwikkelen en was dus ingecalculeerd in de hele procedure. Het is natuurlijk erg bijzonder dat deze spullen zijn gevonden'', zegt wethouder Van der Rijt die zelf een kijkje kwam nemen op locatie. ''Aan het einde van dit jaar zal het bestemmingsplan onherroepelijk zijn en kan er worden gestart met de woningbouw aldaar en de aanleg van de randweg'', aldus Van der Rijt. 

 

 

Trefwoorden: Tags: Gebiedsontwikkeling
Yes

 Content Query