Vaststelling bestemmingsplan De Bulders

  • update:  
  •  

Maandag 13 februari heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende het bestemmingsplan 'De Bulders' vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van de randweg en de ontwikkeling van 350 woningen mogelijk.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Na vaststelling volgt er een periode waarin mensen die een zienswijzen hebben ingediend de mogelijkheid wordt geboden om in beroep te gaan bij de Raad van State. Als er beroep wordt ingesteld is de verwachting dat voor het einde van het jaar de Raad van State uitspraak heeft gedaan en het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Directeur Ed Heuts van de Bulders Woningbouw: "In 2012 is de samenwerkingsovereenkomst met de BNG Gebiedsontwikkeling gesloten. De laatste 5 jaar hebben we gronden in de Bulders verworven en is het bestemmingsplan opgesteld. We zien de vaststelling van het bestemmingsplan als een mijlpaal voor de ontwikkeling van De Bulders. We gaan ervan uit dat we snel kunnen beginnen met de verkoop van kavels en woningen". 

Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is start De Bulders Woningbouw met de aanleg van de randweg en de ontwikkeling van de woningbouw. De voorbereidingen voor deze werkzaamheden zijn inmiddels volop bezig. Met de ontwikkelaars wordt een verkavelingsplan en woningprogramma opgesteld. Zodra hier meer over bekend is wordt dat in deze nieuwsbrief vermeld.  

Trefwoorden: Tags: Gebiedsontwikkeling
Yes

 Content Query