Gita Salden nieuwe bestuursvoorzitter BNG Bank

  • update:  
  •  
​Per 1 januari 2018 wordt Gita Salden de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van BNG Bank. Haar benoeming is goedgekeurd door de toezichthouder. Gita Salden is de opvolger van Carel van Eykelenburg, die als voorzitter werd benoemd in 2008.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
Marjanne Sint, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Wij zijn ervan overtuigd dat BNG Bank met Gita een gekwalificeerde bestuursvoorzitter krijgt, met grote kennis van de Rijksoverheid en de bankensector en met een warm hart voor de publieke zaak. De Raad van Commissarissen is blij haar te kunnen presenteren als opvolger van Carel van Eykelenburg, voor wiens inzet ik mijn grote waardering uitspreek.”

Gita Salden: “Ik ben vereerd met de benoeming. BNG Bank heeft een uniek maatschappelijk karakter. Met veel enthousiasme ga ik me - samen met de collega-bestuurders en alle medewerkers - inzetten voor blijvende verwezenlijking van de missie van BNG bank: het bijdragen aan lage kosten van maatschappelijke voorzieningen voor burgers."

Gita Salden (1968) is de afgelopen jaren werkzaam geweest bij het Ministerie van Financiën. Vanaf 2012 was zij op dit ministerie plaatsvervangend Thesaurier-Generaal en directeur Financiële Markten. Zij heeft Economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vanaf 1 januari 2018 bestaat de Raad van Bestuur uit Gita Salden (voorzitter, verantwoordelijk voor Public Finance), John Reichardt (lid, verantwoordelijk voor Finance & Risk) en Olivier Labe (lid, verantwoordelijk voor Treasury & Capital Markets).

Over BNG Bank

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar excellente kredietwaardigheid goedkope financiering te verstrekken aan gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van meer dan EUR 150 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland.
Trefwoorden: Tags: Raad van Bestuur; Over BNG Bank; RvB
Yes

 Content Query