BNG Bank in gesprek met gemeenten over duurzaamheidsbeleid

  • update:  
  •  
Tijdens het VNG Jaarcongres op 2 juni 2015 in Apeldoorn gingen twintig bestuurders naar aanleiding van een ‘scorekaart’ over de duurzaamheid in hun gemeente in gesprek met BNG Bank.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Duurzame obligatie

Eind 2014 haalde BNG Bank 500 miljoen euro op met uitgifte van een 'duurzame obligatie'. Het bijzondere aan deze obligatie is dat er geen projecten mee worden gefinancierd, maar dat het geld wordt uitgeleend aan gemeenten die het beste presteren op het gebied van duurzaamheid (op zowel ecologisch, economisch als sociaal gebied). Deze gemeenten mogen het geld gebruiken zoals zij dat wensen; het wordt uitsluitend gebruikt voor balansfinanciering van deze gemeenten. De grondslag voor de verdeling van de 500 miljoen euro is de Nationale Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid, die elk jaar wordt gemaakt door Telos, het centrum voor duurzame ontwikkeling van de Universiteit van Tilburg.

De beste 15 gemeenten

Projectleider van de monitor is bijzonder hoogleraar Bastiaan Zoeteman. Hij gaf tijdens het deelcongres van de bank een toelichting op de duurzaamheidsmonitor. Om een eerlijker oordeel over de duurzaamheidsscore van gemeenten te geven, hanteert Telos in zijn duurzaamheidsmonitor tien typen van gemeenten. Bijvoorbeeld: centrumgemeenten, krimpgemeenten en groene gemeenten. De beste vijftien gemeenten in acht categorieën komen in aanmerking voor een lening uit de opbrengst van de duurzame BNG-obligatie. Doordat sommige gemeenten in meerdere categorieën bij de beste vijftien scoorden, gaat het hierbij niet om 120 (8 maal 15) maar om 96 gemeenten.

alt text
Door Telos-Tilburg University geselecteerde 96 best-in-class gemeenten voor 8 typen bij de duurzame obligatie 2014 van BNG Bank 
 

Goed verhaal hebben over de duurzaamheidscore

Aan de hand van de 'scorekaart' voor hun gemeente gingen de bestuurders met elkaar in gesprek.

In het algemeen vinden de bestuurders dat het er niet primair om gaat het beste jongetje of meisje van de klas te zijn, maar om aan te geven welke voordelen dit voor de eigen samenleving oplevert. De bestuurders realiseren zich ook dat de Nationale Monitor het College dwingt om de uitkomsten goed te analyseren en een onderbouwd verhaal te hebben voor de gemeenteraad en de burgers als de eigen gemeente afwijkt van vergelijkbare andere gemeenten.

Duurzaamheid wordt leidend

Verder kunnen gemeenten bij een gunstige score een voorbeeldfunctie hebben, bijvoorbeeld richting bedrijven. Als de gemeente zelf hoog scoort op een lijstje maakt dit het voor een wethouder makkelijker om naar een bedrijf te stappen en te vragen om met een initiatief mee te werken. Ook kan een gemeente daarmee goed samenwerken met kennisinstellingen om bijvoorbeeld technologische duurzaamheid uit te werken en toe te passen. Er kan tevens tot meerwaarde gekomen worden door samen te werken met buurgemeenten, omdat er vaak voor oplossingen op regionale schaal moet worden samengewerkt.

De indruk van de aanwezige bestuurders is dat de samenleving duurzaamheid inmiddels serieus oppakt en de verwachting is dat duurzaamheid leidend wordt.

De monitor kan bijdragen aan een betere discussie tussen gemeenten om een effectieve weg te vinden om gezamenlijk doelen te bereiken. Een voorbeeld dat werd genoemd is het warmtenet in de omgeving van het havengebied van Rotterdam waarmee woningen in Den Haag kunnen worden verwarmd. Een ander voorbeeld is een ijsbaan in Eindhoven waar de gemeente Son en Breugel niet rechtstreeks financieel aan wilde bijdragen, maar wel door de energievraag met een waterkrachtcentrale hielp te realiseren.

Nationale Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid 2015

Deze zomer zal de nieuwe Nationale Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid 2015 worden uitgebracht en in oktober zal de invloed hiervan op de scores van de 96 geselecteerde gemeenten worden gepubliceerd.

De duurzaamheidmonitoring zal ook een rol gaan spelen bij het Nederlandse voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016 rond het thema Urban Agenda. Daarbij zullen de grotere steden in Nederland worden vergeleken met 100 gemeenten in de EU, een opdracht die Telos heeft gekregen van het ministerie van BZK.

Trefwoorden: Tags: Dialoog; obligatie; Duurzaam; Sri
 

 Content Query