Dividend over 2013

De nettowinst van BNG Bank over 2013 bedraagt EUR 283 miljoen (2012: EUR 332 miljoen). Over 2013 is een dividend vastgesteld van EUR 71 miljoen, een pay-out van 25 procent. Het dividend bedraagt EUR 1,27 per aandeel van EUR 2,50 (2012: EUR 1,49 per aandeel).

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Onder de relevante links is een overzicht opgenomen van aandeelhouders en aan hen uitgekeerde dividendbedragen. Uitkering heeft plaatsgevonden op 25 april 2014. Over de uitgekeerde bedragen is géén dividendbelasting ingehouden. 

Trefwoorden: Tags: AVA; Dividend
 

 Content Query