Dividend over 2014

De nettowinst van BNG Bank over 2014 bedraagt EUR 126 miljoen (2013: EUR 283 miljoen). Over 2014 is een dividend vastgesteld van EUR 32 miljoen, een pay-out van 25 procent. Het dividend bedraagt EUR 0,57 per aandeel van EUR 2,50 (2013: EUR 1,27 per aandeel).

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Onder de relevante links is een overzicht opgenomen van aandeelhouders en aan hen uitgekeerde dividendbedragen. Uitkering heeft plaatsgevonden op 24 april 2015. Over de uitgekeerde bedragen is géén dividendbelasting ingehouden.

Trefwoorden: Tags: Dividend; Aandeelhouders
 

 Content Query