Dividend over 2015

De nettowinst van BNG Bank over 2015 bedraagt EUR 226 miljoen (2014: EUR 126 miljoen). Over 2015 is een dividend uitgekeerd van EUR 57 miljoen, een pay-out van 25 procent. Het dividend bedraagt EUR 1,02 per aandeel van nominaal EUR 2,50 (2014: EUR 0,57 per aandeel).

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
Onder de relevante links is een overzicht opgenomen van aandeelhouders en aan hen uit gekeerde dividendbedragen. Uitkering heeft plaatsgevonden op 22 april 2016. Over de uitgekeerde bedragen is géén dividendbelasting ingehouden.

Trefwoorden: Tags: Dividend
 

 Content Query