Dividend over 2016

De nettowinst van BNG Bank over 2016 bedraagt EUR 369 miljoen (2015: EUR 226 miljoen). Over 2016 is een dividend uitgekeerd van EUR 91 miljoen, een pay-out van 25 procent. Het dividend bedraagt EUR 1,64 per aandeel van nominaal EUR 2,50 (2015: EUR 1,02 per aandeel). 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Onder de relevante links is een overzicht opgenomen van aandeelhouders en aan hen uit gekeerde dividendbedragen. Uitkering heeft plaatsgevonden op 21 april 2017. Over de uitgekeerde bedragen is géén dividendbelasting ingehouden.

Trefwoorden: Tags: Dividend; Aandeelhouders
Yes

 Content Query