Dividend over 2017

De nettowinst van BNG Bank over 2017 bedraagt EUR 393 miljoen (2016: EUR 369 miljoen). Aan de aandeelhouders is voorgesteld om 37,5% (2016: 25%) van de beschikbare winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van EUR 141 miljoen. Het dividend bedraagt EUR 2,53 per aandeel van nominaal EUR 2,50 (2016: EUR 1,64 per aandeel). 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
Onder de relevante links is een overzicht opgenomen van aandeelhouders en aan hen uitgekeerde dividendbedragen. Uitkering heeft plaatsgevonden op 20 april 2018. Over de uitgekeerde bedragen is géén dividendbelasting ingehouden.

Trefwoorden: Tags: Dividend
Yes

 Content Query