Dividend over 2018

De nettowinst van BNG Bank over 2018 bedraagt EUR 337 miljoen (2017: EUR 393 miljoen). De aandeelhouders hebben tijdens de AVA ingestemd met het voorstel om 50% (2017: 37,5%) van de beschikbare winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van EUR 159 miljoen. Het dividend bedraagt EUR 2,85 per aandeel van nominaal EUR 2,50 (2017: EUR 2,53 dividend per aandeel). 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
Onder de relevante links is een overzicht opgenomen van aandeelhouders en aan hen uit te keren dividendbedragen. Uitkering vindt plaats op 23 april 2019. Over de uitgekeerde bedragen wordt géén dividendbelasting ingehouden.

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query