Dividend over 2019

BNG Bank behaalde over het jaar 2019 een nettowinst van EUR 163 miljoen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​BNG Bank heeft conform het kapitalisatie- en dividendbeleid voorgesteld om EUR 71 miljoen uit te keren aan aandeelhouders. Dit is 50% van de nettowinst na aftrek van dividend aan de verschaffers van hybride kapitaal. Het dividend bedraagt EUR 1,27 per aandeel. 

In reactie op een zeer nadrukkelijke aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de bank op 4 september 2020 haar aandeelhouders geïnformeerd de uitkering van het dividend op te schorten tot in elk geval na 31 december 2020. 

Achtergrond hiervan is de significante schok die de coronapandemie de economie toebrengt en de rol die voor banken is voorzien om de effecten daarvan zoveel als mogelijk te mitigeren. De toezichthouder verwacht van banken dat zij zich tot het uiterste inspannen om hun klanten te helpen en hun vermogen maximaal beschikbaar houden om te investeren in de kredietverlening aan hun klanten. 

Het is de uitdrukkelijke intentie van BNG Bank om het dividend na genoemde datum uit te keren. Mocht dat te zijner tijd door onvoorziene ontwikkelingen niet mogelijk blijken of niet geoorloofd zijn, dan zal de bank met een aangepast voorstel komen.

Trefwoorden: Tags: Dividend
Yes

 Content Query