Dividend over 2019

BNG Bank behaalde over het jaar 2019 een nettowinst van EUR 163 miljoen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​BNG Bank heeft conform het kapitalisatie- en dividendbeleid voorgesteld om EUR 71 miljoen uit te keren aan aandeelhouders. Dit is 50% van de nettowinst na aftrek van dividend aan de verschaffers van hybride kapitaal. Het dividend bedraagt EUR 1,27 per aandeel. 

In reactie op een zeer nadrukkelijke aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de bank op 1 april bekend gemaakt de uitkering van het dividend op te schorten tot in elk geval 1 oktober 2020. Achtergrond hiervan is de significante schok die de corona-pandemie de economie toebrengt en de rol die voor banken is voorzien om de effecten zoveel als mogelijk te mitigeren. De toezichthouder verwacht van banken dat zij zich tot het uiterste inspannen om hun klanten te helpen en hun vermogen maximaal beschikbaar houden om te investeren in de kredietverlening aan hun klanten.

Het is de uitdrukkelijke intentie van de RvC en de RvB om het dividend na 1 oktober 2020 uit te keren. Mocht dat te zijner tijd door onvoorziene ontwikkelingen niet mogelijk blijken of niet geoorloofd zijn, dan zullen de RvC en de RvB met een aangepast voorstel komen.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2020 hebben de aandeelhouders ingestemd met het dividendvoorstel 2019, met inachtneming van de opschorting van de betaling tot in elk geval 1 oktober 2020.
Trefwoorden: Tags: Dividend
Yes

 Content Query