Geschiedschrijving BNG Bank

Jozef Vos en Gerarda Westerhuis, historici van de Universiteit Utrecht, hebben in het licht van het honderdjarig bestaan aan de geschiedschrijving van de bank gewerkt. 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De historici hebben een wetenschappelijke studie verricht naar de geschiedenis van BNG Bank met als resultaat een manuscript dat in boekvorm ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank werd uitgegeven. In dit boek wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het functioneren van BNG Bank in een brede historische, financieel-economische en politieke context.

Aandeelhoudersvergadering 2014

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op donderdag 24 april 2014 is het eerste exemplaar van het boek "Kredietwaardigheid verzilverd. BNG Bank 1914 - 2014" gepresenteerd.

Jubleumboek BNG Bank 100 jaar 

B&G

In de edities van het blad B&G die uitkwamen in 2014 kon u meelezen met de opmerkelijke geschiedenis van een opmerkelijke bank. Elke editie bevatte een samenvatting van een hoofdstuk uit het boek.

Trefwoorden: Tags: BNG Bank
 

 Content Query