Geschiedschrijving BNG Bank

Jozef Vos en Gerarda Westerhuis, historici van de Universiteit Utrecht, hebben in het licht van het honderdjarig bestaan in 2014 aan de geschiedschrijving van de bank gewerkt. 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De historici hebben een wetenschappelijke studie verricht naar de geschiedenis van BNG Bank met als resultaat een manuscript dat in boekvorm ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank werd uitgegeven. In dit boek wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het functioneren van BNG Bank in een brede historische, financieel-economische en politieke context.

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op donderdag 24 april 2014 is het eerste exemplaar van het boek "Kredietwaardigheid verzilverd. BNG Bank 1914 - 2014" overhandigd aan minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. ‘Al een eeuw lang financiert de bank Nederland zo veilig en goedkoop mogelijk. BNG Bank laat zich al honderd jaar niet gek maken. Dat is in het kort de geschiedenis van BNG Bank', zei de minister bij deze gelegenheid.

Samenvatting: de opmerkelijke geschiedenis van een opmerkelijke bank

In B&G Magazine kon u meelezen met de opmerkelijke geschiedenis van een opmerkelijke bank. U vindt hieronder de serie artikelen, die een samenvatting van het boek geven.

Trefwoorden: Tags: Over BNG Bank
 

 Content Query