Hoofd HR

 • update:  
 •  
Krijg jij energie van het vertalen van externe en interne ontwikkelingen in HR Strategie en bijbehorende implementatieplannen? Ben jij bovendien een sterke leidinggevende voor de afdeling HR, die graag optreedt als aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad en gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de Raad van Bestuur? Dan is dit de volgende stap in jouw carrière.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

BNG Bank

BNG Bank beschikt met ruim 320 medewerkers over veel professionele, inhoudelijke kennis van en ervaring met klanten, markten en technologieën. BNG Bank opereert vanuit een solide uitgangspositie in een sterk dynamische omgeving met nieuwe technologieën, spelers en trends, zoals bijvoorbeeld financiële desintermediatie. Die dynamiek benadrukt het belang van strategie-ontwikkeling: het vertalen van externe ontwikkelingen en trends in kansen en strategische keuzes om zo blijvend onze missie en maatschappelijke waarde te realiseren.

Afdeling

De afdeling HR bestaat uit drie HR adviseurs, twee HR officers, een recruiter en twee Salarisadministrateurs. Het Hoofd HR rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Je maakt deel uit van het management team dat naast de drie leden van de Raad van Bestuur bestaat uit acht senior managers.

De uitdaging

Er wordt van je verwacht dat je vertrouwt op het beoordelingsvermogen van mensen zelf. Tegelijkertijd is de vrijheid die daarmee gepaard gaat niet geheel vrijblijvend. Je herkent gedrag, maakt het bespreekbaar en begrenst het zo nodig. BNG Bank wil invulling geven aan de talenten en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers en die verbinden met de verdeling van capaciteit over de strategische prioriteiten. Dat vraagt een integrale benadering: beheersing van kosten en personele capaciteit en met een scherp oog voor de ontwikkeling van medewerkers en de toenemende impact van informatietechnologie.

Wat ga je verder doen?

 • Je geeft leiding aan de afdeling HR.
 • Je bent verantwoordelijk voor de HR-strategie en het HR-beleid, inclusief meerjarige HR-visie.
 • Je adviseert de Raad van Bestuur over alle voorkomende HR-aangelegenheden.
 • Je signaleert relevante ontwikkelingen en vertaalt deze in strategische HR-keuzes met bijbehorende HR-implementatieplannen.
 • Je ondersteunt de implementatie van de strategische HR-keuzes door de verschillende directies en afdelingen.
 • Je draagt zorg voor een effectieve informatiestroom over HR-strategieontwikkeling, implementatie en resultaten.
 • Je onderhoudt een extern netwerk. 

Wat verwachten we van jou?

 • Academisch werk- en denkniveau en een integrale en strategische visie op HR.
 • Ervaring met het aansturen van een afdeling HR.
 • Capaciteit om op bestuurlijk niveau te opereren.
 • Kennis van en affiniteit met de klanten en het bedrijfsmodel van BNG Bank.

Wat neem je verder mee?

 • Ondernemerschap: je hebt een onderzoekende en nieuwsgierige geest, combineert HR-trends en ontwikkelingen en vertaalt deze in kansen.
 • Lef en durf: je komt met voorstellen en hebt overtuigingskracht.
 • Samenwerken als bewezen kernkwaliteit: je richt je op het brede verband, zoekt actief de samenwerking en co-creatie.
 • Inspirerend, enthousiast en betrokken: je motiveert collega's om visie tot realiteit te maken.
 • Resultaatgericht van a tot z: je maakt effectieve discussie en besluitvorming mogelijk, zet strategisch HR-denken om in kwaliteitsstukken op basis waarvan besluitvorming en implementatie kan plaatsvinden.
 • Ervaring met HR-strategieontwikkeling en -toepassing van bijbehorende instrumenten.

BNG Bank hanteert een actief loopbaanbeleid. Van een manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functieduur van 3 jaar is wenselijk. Een functieduur van 5 jaar is het uitgangspunt.

Interesse in deze functie?

BNG Bank heeft Chasse Executive Search de opdracht gegeven te ondersteunen bij de search naar het Hoofd HR.

 • Nadere informatie: Chasse Executive Search, Sven de Jongh, 070-345 11 14.
 • Sollicitatie: motivatie en cv richten aan: svendejongh@chassesearch.nl.
 • Procedure: geselecteerde kandidaten voeren begin 2020 een gesprek met Sven de Jongh, partner van Chasse Executive Search. Vervolgens voeren door BNG Bank geselecteerde kandidaten bij BNG Bank een gesprek met mevrouw Gita Salden, CEO. Daarna vinden vervolggesprekken plaats met de andere twee leden van de Raad van Bestuur, directeuren en/of hoofden.

Voorafgaand aan de benoeming worden een referentieonderzoek en een pre-employment screening uitgevoerd.

Trefwoorden: Tags: Vacatures
Yes

 Content Query