Jaarverslag 2015

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van donderdag 21 april 2016 is de jaarrekening over 2015 vastgesteld. Het MVO-beleid en de GRI-index zijn onlosmakelijke onderdelen van het jaarverslag.

Inhoudsopgave

Contents

No

 

Over het verslagjaar

BNG Bank heeft over 2015 een nettowinst behaald van EUR 226 miljoen (2014: EUR 126 miljoen).

De omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen steeg met 22% ten opzichte van 2014 tot EUR 11,2 miljard. Het marktaandeel van BNG Bank bij decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen, de kernklanten van de bank, was in 2015 onverminderd hoog.

Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.

Trefwoorden: Tags: Jaarverslag
 

 Content Query