Jaarverslag 2015

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van donderdag 21 april 2016 is de jaarrekening over 2015 vastgesteld. Het MVO-beleid en de GRI-index zijn onlosmakelijke onderdelen van het jaarverslag.

Inhoudsopgave

Contents

No

 

Over het verslagjaar

BNG Bank heeft over 2015 een nettowinst behaald van EUR 226 miljoen (2014: EUR 126 miljoen).

De omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen steeg met 22% ten opzichte van 2014 tot EUR 11,2 miljard. Het marktaandeel van BNG Bank bij decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen, de kernklanten van de bank, was in 2015 onverminderd hoog.

Trefwoorden: Tags: Jaarverslag
 

 Content Query