Jaarverslag 2016

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van donderdag 20 april 2017 is de jaarrekening over 2016 vastgesteld. De GRI-index is onlosmakelijk onderdeel van het jaarverslag. Een korte samenvatting van het jaarverslag vindt u in het filmpje van vier minuten, onderin deze pagina.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Over het verslagjaar

De nettowinst van BNG Bank over 2016 is uitgekomen op EUR 369 miljoen, een stijging van 63% ten opzichte van de EUR 226 miljoen over 2015.

Onder invloed van de terughoudendheid bij klanten daalde de kredietvraag, maar dankzij een onverminderd hoog marktaandeel van BNG Bank is het afgelopen jaar EUR 10,2 miljard aan langlopende kredieten verstrekt.

Het Jaarverslag samengevat in vier minuten:

 

​​

Trefwoorden: Tags: Jaarverslag
Yes

 Content Query