Jaarverslag 2017

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNG Bank heeft op 19 april 2018 de jaarrekening over 2017 vastgesteld. Met bijgaande impressie willen wij u laten weten dat de bank tevreden terugkijkt op het afgelopen jaar.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

BNG Bank Jaarverslag 2017 in 4 minuten

Press ESC to exit full-screen mode.
 
 

jaarverslag 2017

* De jaarrekening (Annual accounts) is alleen in het Engels opgesteld en onderdeel van het annual report, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Het jaarverslag (NL) betreft dit jaar alleen het verslagdeel. De GRI-index is onlosmakelijk onderdeel van het jaarverslag.

Over het verslagjaar

De nettowinst steeg in het jaar 2017 met 6,5% naar EUR 393 miljoen. Het renteresultaat nam dankzij de gunstige tarieven voor nieuwe financiering toe tot EUR 435 miljoen, een stijging van EUR 30 miljoen ten opzichte van het jaar 2016.

Het totaalbedrag aan verstrekte langlopende leningen kwam in 2017 uit op EUR 9,5 miljard, waarvan het overgrote deel werd verstrekt aan gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen.

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query