Jaarverslag 2018

De jaarrekening over 2018 is vastgesteld op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van donderdag 18 april 2019.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Jaarverslag BNG Bank 2018

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn opgesteld in het Engels en vormen samen het Annual Report BNG Bank 2018. Voor onze aandeelhouders en klanten hebben wij het jaarverslag ook in het Nederlands gepubliceerd. In geval van afwijkingen is de Engelse versie van het jaarverslag leidend.

Het jaar 2018 in beeld

Video impressie video impressie waarin CEO Gita Salden terugkijkt op het jaar 2018. 
 
 

Pillar 3-rapportage

Naast het jaarverslag publiceert de bank jaarlijks een rapportage over de kapitaaltoereikendheid en het risicomanagement. Deze is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

 

De kerngegevens in beeld

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query