Johan Conijn en Jan van Rutte benoemd in Raad van Commissarissen van BNG Bank

  • update:  
  •  
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNG Bank heeft op 23 november 2015 de heer prof. dr. J.B.S. (Johan) Conijn en de heer drs. J.C.M. (Jan) van Rutte benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zij vervult hiermee de vacatures die in de Raad zijn ontstaan na het aftreden van mevrouw S.M. Dekker en van de heer dr. H.O.C.R. Ruding. Mevrouw drs. M. (Marianne) Sint, lid van de RvC sinds 2012, is als opvolger van de heer Ruding benoemd in de functie van voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Johan Conijn (1950) is sinds 1 juli 2006 bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 1 januari 2010 directeur Real Estate Management bij Ortec Finance. Van 2005 tot 2009 was hij als directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) verantwoordelijk voor het financiële toezicht op de volkshuisvestingssector. Daarvoor heeft hij onderzoek verricht bij verschillende instellingen (waaronder RIGO Research & Advies en Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft). Ook vervulde hij diverse adviesopdrachten voor onder meer de rijksoverheid. De heer Conijn studeerde algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Jan van Rutte (1950) is in 2013 gepensioneerd en vervult thans geen hoofdfunctie meer. Hij was van 2001 tot en met juni 2010 bestuurder bij Fortis Bank Nederland en van juli 2010 tot en met juni 2013 bestuurder bij ABN AMRO Groep N.V. Ook was hij kwartiermaker van de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII). Momenteel heeft hij toezichthoudende functies bij SNS Bank N.V., ORMIT Holding B.V. en NLII N.V. De heer Van Rutte studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Over BNG Bank

BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody's (Aaa) en een rating AA+ van Standard & Poor's en Fitch. BNG Bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

 

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query