Dialoog met stakeholders

Inhoudsopgave

Contents

No

BNG Bank vult haar maatschappelijke betrokkenheid op diverse manieren in. De bank is actief op het gebied van kennisoverdracht en gaat tijdens discussiebijeenkomsten regelmatig in discussie met haar stakeholders over thema's als duurzaamheid, de wetgeving rond sociale huurwoningen en de decentralisatie van zorgtaken. Zie hieronder enkele voorbeelden van publieke bijeenkomsten waarin de bank actief heeft geparticipeerd.

 

 

 Content Query