VNG feliciteert 100-jarige

  • update:  
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
Ter ere van het 100-jarig bestaan van BNG Bank bood de VNG op 12 maart jl. een jubileumsymposium aan bij de VNG. Het thema van het symposium, ‘collectiviteit’, werd meteen in de praktijk gebracht. Bestuurders van bank en gemeenten riepen elkaar op om nóg meer samen te werken, onder meer rond actuele thema's als duurzaamheid en social return.

Inhoudsopgave

Contents

No

Nadat VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma de 100-jarige had gefeliciteerd, ging Paul Schnabel, hoogleraar en voormalig directeur van het SCP in op de vraag waarom en hoe er samengewerkt wordt.  Hij constateert dat een ander systeem aan het ontstaan is. ‘Mensen streven naar een samenwerking light: het algemeen belang vervaagt. What’s in it for me? wordt belangrijker.’

Tweegesprek

 

 

 

 

 

Wat hebben BNG Bank en VNG nu met en aan elkaar? Daarover gingen Pauline Bieringa, Directeur Public Finance van BNG Bank, en Jan Westmaas, burgemeester Meppel en bestuurslid VNG,  met elkaar in gesprek. Bieringa en Westmaas waren het erover eens dat het belangrijk is dat niet alleen de wethouders financiën en de treasurers van gemeenten bekend zijn met BNG Bank. BNG Bank kan veel meer betekenen voor gemeenten dan alleen maar dividend uitkeren.

‘Wat onderscheidt BNG Bank van “normale” banken?’, vroeg Westmaas zich af. Bieringa schetste dat BNG Bank als kredietverlenende bank naar de lange termijn kijkt, in tegenstelling tot zakenbanken. Een groot verschil met andere banken is het feit dat de belangrijkste klanten ook aandeelhouder zijn. Bieringa: ‘We zijn de vierde grootste bank van Nederland, maar ook de saaiste, en daar zijn we best trots op.’

Pingjum

Vervolgens werd een voorbeeld van collectiviteit op microniveau uitgelicht: namelijk burgercoöperatie Pingjum. Edgar Fraiquin en Jeroen Hoogendoorn vertelden over hun aanpak in dit Friese dorp. De coöperatie heeft 100 leden (van de 220 huishoudens in Pingjum). Ze hebben een eigen verdienmodel met onder meer een dorpstuin, windmolen, lunchcafé. Maar ze denken ook na over duurzame energielevering. Allemaal met het doel het dorp leefbaar te houden.

Duurzaamheid en social return

Tot slot was er alle gelegenheid om vragen te stellen aan Carel van Eykelenburg, voorzitter Raad van Bestuur BNG Bank. Hij verbaast zich over het feit dat BNG Bank soms huisbankierschappen bij gemeenten misloopt, doordat de bank niet kan voldoen aan eisen op het gebied van social return.

BNG Bank krijgt steeds vaker brieven van gemeenten die alleen zaken met haar willen doen als de bank voldoet aan eisen op het gebied van social return. Dat betekent dat de bank bijvoorbeeld een deel van haar inkomsten moet besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Wij kunnen op dat gebied niet in iedere gemeente mensen helpen’, aldus Van Eykelenburg.

Van Eykelenburg wijst er overigens op dat de bank voldoende andere mogelijkheden heeft om iets te doen op sociaal gebied. Zo zouden medewerkers van BNG Advies voorlichting kunnen geven bij gemeenten over bijvoorbeeld duurzaamheid.  BNG Bank is daarnaast betrokken bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, onder meer via energiebesparing, en financiert onder meer projecten met windmolens op zee en zonnepanelen.

Wat de bank doet op het gebied van onder meer duurzaamheid valt allemaal na te lezen, aldus Van Eykelenburg. Met een tiende plek is de bank de hoogste genoteerde financiële dienstverlener van de Transparantiebenchmark, een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen. Van Eykelenburg besloot de dag met een oproep: ‘Burgemeesters, wethouders, treasurers, zoek ons meer op!’

(Fotografie: Nicole Romijn)

Trefwoorden: Tags: Dialoog; VNG
 

 Content Query