Winst BNG Bank EUR 332 miljoen

  • update:  
  •  
BNG Bank heeft over 2012 een nettowinst behaald van EUR 332 miljoen, een toename van EUR 76 miljoen ten opzichte van 2011. Hiermee voldoet de bank ruimschoots aan haar rendementsdoelstelling.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Onder uitdagende marktomstandigheden bleef de marktpositie van de bank onveranderd sterk. De triple A-ratings van de bank zijn door Moody's, Fitch en Standard & Poor’s herbevestigd. BNG Bank wordt door beleggers als een van de veiligste banken ter wereld beschouwd. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om evenals vorig jaar 25% van de nettowinst als dividend uit te keren.

Gegeven de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst 2013.

Publicatie jaarverslag 2012

Op 24 april 2013 publiceert BNG Bank haar jaarverslag over 2012 op deze site. Tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april a.s. is het jaarverslag alleen beschikbaar voor onze aandeelhouders.

Download

Meer informatie

English version

Trefwoorden: Tags: Jaarcijfers
 

 Content Query