Winst BNG EUR 256 miljoen

  • update:  
  •  
 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Over 2012 wordt een licht hoger renteresultaat verwacht dan over het verslagjaar. De ontwikkeling van het nettoresultaat 2012 kan afwijken van de relatief gunstige ontwikkeling van het renteresultaat. Het resultaat financiële transacties kan nog verder onder druk komen, afhankelijk van de wijze waarop de Europese schuldencrisis wordt opgelost.

Tevens dient BNG rekening te houden met nieuwe regelgeving die de winstgevendheid van de bank raakt. Zo wil de regering medio 2012 de bankenbelasting invoeren en zijn er diverse discussies gaande over andere lastenverzwaringen voor banken.

Vanwege de vele onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst 2012.

Publicatie Jaarverslag 2011

Op 25 april 2012 publiceert BNG haar jaarverslag over 2011 op deze site. Tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april a.s. is het jaarverslag alleen beschikbaar voor onze aandeelhouders.

Download


Voor nadere informatie kunt u e-mailen naar Marketing en Communicatie: mc@bng.nl

 

Trefwoorden: Tags: Jaarcijfers
 

 Content Query