Update verstrekking Standaard Bankverklaring / Saldo Opgave

  • update:  
  •  
Heeft u een standaard bankverklaring of een saldo-opgave nodig?

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Saldo-opgave

BNG Bank heeft per 11 maart 2020 de saldo-opgave ter beschikking gesteld. U ontvangt deze rapportage per post. 

STANDAARD BANKVERKLARING

Heeft u een standaard bankverklaring aangevraagd? De standaard bankverklaringen over het jaar 2019 zijn eind februari 2020 verzonden naar uw accountant. U ontvangt zelf ook een kopie per post. 

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query