BNG Advies

Per 1 juni 2016 stopt BNG Bank met BNG Advies. Het opheffen van BNG Advies is een uitvloeisel van de herijking van de strategie die in 2015 heeft plaatsgevonden. BNG Bank wil zich meer focussen op (duurzame) financiering, de kerntaak van BNG Bank.

Lopende opdrachten worden in onderling overleg met de klant afgerond. Voor advies over financieringen of andere zaken kunt u altijd uw accountmanager van BNG Bank benaderen.

 

 

 

 

contact

Contact

 
  
Verstuur

 Content Query