Benchmarkverordening

De Benchmarkverordening - overgang op nieuwe referentierentes

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Op 30 juni 2016 is de Europese Benchmarkverordening in werking getreden. Deze is vanaf 1 januari 2018 van toepassing. Doel van de Benchmarkverordening is ervoor te zorgen dat benchmarks robuust en betrouwbaar zijn en dat belangenconflicten in de benchmark-totstandkomingsprocessen worden geminimaliseerd. Na 1 januari 2022 mogen voor producten en diensten met benchmarks die vallen binnen de reikwijdte van de Benchmarkverordening alleen nog benchmarks worden gebruikt die voldoen aan de verordening.

Onder toezicht staande entiteiten in de Europese Unie zijn verplicht de voor hun relevante verplichtingen uit de Benchmarkverordening na te leven. BNG Bank is een onder toezicht staande entiteit in de zin van de Benchmarkverordening en valt dus onder (bepaalde) verplichtingen uit deze verordening. Zij bereidt zich voor op de overgang naar nieuwe rentebenchmarks (referentierentes). Voor relaties met wie BNG Bank een krediet- en/of derivatenovereenkomst is aangegaan met een rentebenchmark zijn hieronder vragen en antwoorden opgenomen om hen te informeren over wat deze overgang naar nieuwe rentebenchmarks voor hen betekent.

Zie voor meer informatie over de toepassing van de Benchmarkverordening ook:


Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query