BNG Treasury

Tijdelijk behoefte aan kasgeld om tekorten op te vangen. Ineens een bedrag beschikbaar door onverwachte inkomsten. Zaken waar u op wilt anticiperen als u actief omgaat met uw kasstromen en uw financieringsbehoefte. Dat kan met BNG Treasury, het professionele treasurysysteem op maat voor organisaties met een publieke taak.

Inhoudsopgave

Contents

No

Gebruik Smartcard uitgezet

Het gebruik van de smartcard uitgezet. De leverancier Ortec zal onderzoeken of de digipass van BNG Bank onderdeel kan uitmaken van de inlogprocedure. Tot die tijd is inloggen met Gebruikers ID en wachtwoord voldoende. Let op: de inlogcode is niet gelijk aan de codes voor BNG Betalingsverkeer.

Module liquiditeitsprognose

Cashmanagement:
De module liquiditeitsprognose is een eenvoudig instrument waarmee u inzicht krijgt in de ontwikkeling van uw liquiditeitspositie. 

Module rapportages

Vast onderdeel bij liquiditeitsprognose:
Met de module rapportages verwerkt u gegevens over uw operationele kasstromen, investeringen en leningen tot heldere overzichten van uw rente- en financieringsrisico’s.

Module leningenbeheer (Pro)

De module leningenbeheer biedt u geavanceerde ondersteuning bij de beheeractiviteiten van uw leningenportefeuille. Recent is er de derivatenadministratie  toegevoegd aan deze module.

V​oordelen

  • Online treasurybeheer
  • Gestructureerde rapportages
  • Flexibeler en betrouwbaarder dan spreadsheet
  • Toegang vanaf elke locatie
  • Eenvoudige koppeling met financiële administratie
  • Moderne beveiligingstechniek
  • Grafische weergave van gegevens
  • Historie prognoses raadpleegbaar
  • Vergelijk gerealiseerd saldo met geprognosticeerd saldo


Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query