BNG Treasury

Tijdelijk behoefte aan kasgeld om tekorten op te vangen. Ineens een bedrag beschikbaar door onverwachte inkomsten. Zaken waar u op wilt anticiperen als u actief omgaat met uw kasstromen en uw financieringsbehoefte. Dat kan met BNG Treasury, het professionele treasurysysteem op maat voor organisaties met een publieke taak.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Module liquiditeitsprognose

Cashmanagement:
De module liquiditeitsprognose is een eenvoudig instrument waarmee u inzicht krijgt in de ontwikkeling van uw liquiditeitspositie, gebaseerd op operationele prognoses vanuit uw organisatie gecombineerd met rekeningmutaties van de banken waarbij u bankiert. Naast de operationele kasstromen maken ook de leningkasstromen en investeringen onderdeel uit van de liquiditeitsprognose.

Module rapportages

Vast onderdeel bij liquiditeitsprognose:
Met de module rapportages verwerkt u gegevens over uw operationele kasstromen, investeringen en leningen tot heldere overzichten van uw rente- en financieringsrisico’s.

Module leningenbeheer (Pro)

De additionele module leningenbeheer biedt u geavanceerde ondersteuning bij de beheeractiviteiten van uw leningenportefeuille. Ook is het de mogelijkheid voor het opnemen van een derivaten-administratie toegevoegd aan deze module.

V​oordelen

  • Online treasurybeheer
  • Gestructureerde rapportages
  • Flexibeler en betrouwbaarder dan spreadsheet
  • Toegang vanaf elke locatie
  • Eenvoudige koppeling met financiële administratie
  • Moderne beveiligingstechniek
  • Grafische weergave van gegevens
  • Historie prognoses raadpleegbaar
  • Vergelijk gerealiseerd saldo met geprognosticeerd saldo
Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query