BNG Treasury

Tijdelijk behoefte aan kasgeld om tekorten op te vangen. Ineens een bedrag beschikbaar door onverwachte inkomsten. Gunstige renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Zaken waar u op wilt anticiperen als u actief omgaat met uw kasstromen en uw financieringsbehoefte. Dat kan met BNG Treasury, het professionele treasurysysteem op maat voor organisaties met een publieke taak.

Inhoudsopgave

Contents

No

Gebruik Smartcard uitgezet

Het gebruik van de smartcard uitgezet. De leverancier Ortec zal in de loop van 2017 zorgdragen dat de digipass van BNG Bank onderdeel zal uitmaken van de inlogprocedure. Tot die tijd is inloggen met Gebruikers ID en wachtwoord voldoende.

Nieuwe versie BNG Treasury

Op 30 mei 2016 is de nieuwe versie 2.7.1 van BNG Treasury in productie gegaan. In deze minor-release zijn enkele verbeterpunten opgenomen. Voor meer informatie zie de releasenotes BNG treasury 2.7.1:

Module liquiditeitsprognose

Cashmanagement

De module liquiditeitsprognose is een eenvoudig instrument waarmee u inzicht krijgt in de ontwikkeling van uw liquiditeitspositie. 

Module rapportages

Vast onderdeel bij liquiditeitsprognose

Met de module rapportages verwerkt u gegevens over uw operationele kasstromen, investeringen en leningen tot heldere overzichten van uw rente- en financieringsrisico’s.

Module leningenbeheer (Pro)

De module leningenbeheer biedt u geavanceerde ondersteuning bij de beheeractiviteiten van uw leningenportefeuille. Recent is er de derivatenadministratie  toegevoegd aan deze module.

V​oordelen

  • Online treasurybeheer
  • Gestructureerde rapportages
  • Flexibeler en betrouwbaarder dan spreadsheet
  • Toegang vanaf elke locatie
  • Eenvoudige koppeling met financiële administratie
  • Moderne beveiligingstechniek
  • Grafische weergave van gegevens
  • Historie prognoses raadpleegbaar
  • Vergelijk gerealiseerd saldo met geprognosticeerd saldo


Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query