Formulieren en documenten

Deze pagina bevat alle formulieren en documenten die betrekking hebben op de betalingsverkeer producten van BNG Bank.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

U kunt deze formulieren digitaal invullen. Daarvoor dient u te beschikken over Acrobat reader (vanaf versie 7). Na het invullen dient u het formulier te printen, eventueel van de benodigde handtekeningen te voorzien.

BNG Betalingsverkeer

​Raadpleeg eerst het stappenplan Implementatie.
​Met het PAF-formulier kunt u de procuraties en autorisaties en extra opties voor de module BNG Betalingsverkeer per gebruiker aangeven of wijzigen. Voor nieuwe gebruikers wordt automatisch een digipass verstrekt.

Let op: gebruik alleen deze versie van het formulier. Oude formulieren worden niet meer in behandeling genomen.
Nieuw: U hoeft rekeningen met een volmacht niet meer apart op te geven.

​Formulier waarmee u kunt aangeven dat uw organisatie af wil wijken van een 2 bevestigingen systeem. 

Ook te gebruiken voor het instellen van de integriteitscontrole (SHA-256), voorkeur download en klantlimiet. Let op: SHA-1 wordt in de loop van 2017 niet meer ondersteund.

​Gebruik dit formulier in de volgende situaties:

  • ontvangstbevestiging Digipass
  • deblokkeren Digipass
  • resetten Digipass
  • aanvraag vervangende Digipass
  • deactiveren Digipass
  • Digipass App gebruik toestaan/intrekken

 

​Formulier voor het verwijderen van posten uit reeds ingestuurde SEPA salarisbatches of SEPA incassobatches. Omdat bij deze type batches de posten in BNG Betalingsverkeer niet raadpleegbaar zijn, kunt u op deze manier een annuleringsverzoek gericht aan klantenservice@bngbank.nl insturen.
BNG Bank zal op basis van best effort het verzoek verwerken. Als randvoorwaarde geldt dat het formulier volledig is ingevuld, ondertekend door een gebruiker met autorisatierechten op de rekening en dat het uiterlijk vóór 15.30 uur voorafgaande aan de verwerkingsdatum van de batch door BNG Bank ontvangen is.
Indien u gebruik maakt van een salaris servicebureau, kunnen batches rechtstreeks aan de bank worden aangeboden. ​
​​Om de implementatie van BNG Betalingsverkeer op locatie te kunnen verzorgen, dient u dit stappenplan uit te voeren.
​Gebruik deze volmacht om Beheerders aan te melden voor Mijn BNG Bank.
​​Tijdlijnen voor het insturen van enkelvoudige opdrachten en batches.
​Het tarievenoverzicht in PDF
​​Jaarlijks en na door u opgegeven wijzigingen, ontvangt u van BNG Bank een actueel gebruikersoverzicht met bijbehorende procuraties en autorisaties.
​De beschrijving van de formaten MT940, MT940 Structured, CAMT.053 en Treasury-informatie, aangevuld met transactiecodes, boekingscodes en returncodes.

Rekening courant

​Dit formulier vult u in als u uw betaalopdrachten van een andere bank wilt omleiden naar BNG Bank.
​U kunt een nieuwe rekening bij BNG Bank aanvragen.
​Alle informatie over de Eigen Verklaring inzake uw fiscale vestigingsplaats
​Zowel voor B2C als B2B
​Voorbeeldformulier van de Betaalvereniging
​Dit formulier kunt u vinden in Mijn BNG Bank. Nog geen Mijn BNG Bank? Neem contact op met de afdeling Klantenservice.
​Hiermee geeft u aan wie uw organisatie juridisch mag vertegenwoordigen. U dient ook een kopie ID mee te sturen.
​Hiermee geeft u aan welke personen uw organisatie juridisch gezamenlijk mogen vertegenwoordigen. U dient ook kopie ID's mee te sturen.
​Hiermee kent u (beperkte) bevoegdheden toe. U dient ook een kopie ID mee te sturen.
Standaard Bankverklaring ​Dit formulier kunt u vinden in Mijn BNG Bank. Nog geen Mijn BNG Bank? Neem contact op met de afdeling Klantenservice.

​Naast het automatisch afromen is nu ook automatisch aanvullen toegevoegd (alleen van toepassing bij overtollige middelen in de schatkist).

Pinnen

​Hiermee koppelt u één of meerdere betaalautomaten aan een Pin contract. Het formulier is per 24 november 2020 opgenomen in Mijn BNG Bank, waar u het digitaal kunt invullen en versturen.

iDEAL en (digitaal) incassomachtigen

 

Trefwoorden: Tags: Betalingsverkeer
 

 Content Query