Formulieren en documenten

Deze pagina bevat alle formulieren en documenten die betrekking hebben op de betalingsverkeer producten van BNG Bank.

Inhoudsopgave

Contents

No
U kunt deze formulieren digitaal invullen. Daarvoor dient u te beschikken over Acrobat reader (vanaf versie 7). Na het invullen dient u het formulier te printen, eventueel van de benodigde handtekeningen te voorzien.

BNG Betalingsverkeer

​Overeenkomst BNG Betalingsverkeer

Download (Pdf)

​Raadpleeg eerst het stappenplan Implementatie.
​Procuratie Autorisatie Formulier (PAF) Download​ (Pdf)​Met het PAF-formulier kunt u de procuraties en autorisaties en extra opties voor de module BNG Betalingsverkeer per gebruiker aangeven of wijzigen. Voor nieuwe gebruikers wordt automatisch een digipass verstrekt.

Let op: gebruik alleen deze versie van het formulier. Oude formulieren worden niet meer in behandeling genomen.
Nieuw: U hoeft rekeningen met een volmacht niet meer apart op te geven.  

Formulier Registratie Klantgegevens Centraal

Download​ (Pdf)

​Formulier waarmee u kunt aangeven dat uw organisatie af wil wijken van een 2 bevestigingen systeem. 

Ook te gebruiken voor het instellen van de integriteitscontrole (SHA-256), voorkeur download en klantlimiet. Let op: SHA-1 wordt in de loop van 2017 niet meer ondersteund.

​Formulier Digipass

Download (Pdf)

​Gebruik dit formulier in de volgende situaties:
- ontvangsbevestiging digipass
- deblokkeren digipass
- resetten digipass
- aanvraag vervangende digipass
- deactiveren digipass

​Formulier Post Annuleringen Download (Pdf)​Formulier voor het verwijderen van posten uit reeds ingestuurde SEPA salarisbatches of SEPA incassobatches. Omdat bij deze type batches de posten in BNG Betalingsverkeer niet raadpleegbaar zijn, kunt u op deze manier een annuleringsverzoek gericht aan klantenservice@bngbank.nl insturen. BNG Bank zal op basis van best effort het verzoek verwerken. Als randvoorwaarde geldt dat het formulier volledig is ingevuld, ondertekend door een gebruiker met autorisatierechten op de rekening, en dat het uiterlijk vóór 15.30 uur voorafgaande aan de verwerkingsdatum van de batch door BNG Bank ontvangen is.
​0vereenkomst aanbieden van batches via Equens Download (Pdf)Indien u gebruik maakt van een salaris servicebureau, kunnen batches rechtstreeks aan de bank worden aangeboden. ​
​Stappenplan Implementatie

Download (Pdf)

​​Om de implementatie van BNG Betalingsverkeer op locatie te kunnen verzorgen, dient u dit stappenplan uit te voeren.
​Voorwaarden BNG Data Services Online

Download (Pdf)

​​Bijzondere Voorwaarden BNG Betalingsverkeer

Download (Pdf)​

​Handleiding Klantbeheerder **nieuw**

Download (Pdf)

​Aanlevertijden BNG Betalingsverkeer

Download (Pdf)​

​​Tijdlijnen voor het insturen van enkelvoude opdrachten en batches.
​Toelichting overzicht Procuratie en Autorisatie

Download (Pdf)​​

​​Jaarlijks en na door u opgegeven wijzigingen, ontvangt u van BNG Bank een actueel gebruikersoverzicht met bijbehorende procuraties en autorisaties.
​Exportformaten BNG Betalingsverkeer

Download (Pdf)​​

​De beschrijving van de formaten MT940, MT940 Structured, CAMT.053 en Treasury-informatie, aangevuld met transactiecodes, boekingscodes en returncodes.

Rekening courant

​Aanvraag Oversta​pservice zakelijke betaalrekening​Download (pdf)​Dit formulier vult u in als u uw betaalopdrachten van een andere bank wilt omleiden naar BNG Bank.
​Aanvraag nieuwe rekening​Download (pdf)​U kunt een nieuwe rekening bij BNG Bank aanvragen.
​Incasso Contract Download (pdf)​Zowel voor B2C als B2B
Registratie formulier Zakelijke Europese Incasso Download(pdf)​Voorbeeldformulier van de Betaalvereniging
Aanvraag bankgaranti​e ​Download (pdf)
​​Formulier Verteg​enwoordigingDownload (pdf)​Hiermee geeft u aan wie uw organisatie juridisch mag vertegenwoordigen.
​Formulier BevoegdhedenDownload (pdf)​Hiermee kent u (beperkte) bevoegdheden toe. 
​Aanvraag Standaard Bankverklaring ​Download (pdf)
​Algemene voorwaarden OverstapserviceDownload (pdf)
​​BoekingscodesDownload (pdf)
​Aanvraag werkrekening schatkistbankieren ​Download (pdf)
​Automatisch afromen schatkistbankieren Download (pdf)

Pinnen

​Overeenkomst Pin (Maestro/Vpay)Download (pdf)
​Koppelingsformulier betaalautomaat Download (pdf)​​Hiermee koppelt u één of meerdere betaalautomaten aan een Pin contract
​Wijzigen contractgegevens Download (pdf)​
​Blokkeren, deblokkeren, beëindigen contract Pin ​Download (pdf)

Contant geld

​Bestelformulier contant geldDownload (pdf)

​Mail het digitaal ingevuld en ondertekend formulier naar contantgeld@bngbank.nl

​Gebruikershandleiding contant geld

Download (pdf)

IDEAL

​Overeenkomst iDeal

Download (pdf)

 

Vragen of contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice, 070 - 3750 555.

Trefwoorden: Tags: Betalingsverkeer
 

 Content Query