Nieuwe mogelijkheden financiering onderwijshuisvesting

Gemeenten die voor de opgave staan scholen te bouwen of grondig te renoveren, zien zich nogal eens in hun mogelijkheden beperkt door te krappe budgetten. Dat leidt tot uitstel of tot minder optimale oplossingen. Inmiddels is een aantal alternatieven voorhanden waarmee de ambities voor de onderwijshuisvesting beter kunnen worden gerealiseerd.

Trefwoorden: Tags: Buitenlands betalingsverkeer