Zelf doen of uitbesteden: een dilemma voor de overheid

In het kader van onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid komt ook de afweging tussen zelf doen en uitbesteden aan de orde. Het Wetterskip Frysl´┐Żn heeft voor het maken van deze afweging een toetsingskader voor het onderzoek van zijn activiteiten ontwikkeld. Toepassing van het kader op de activiteiten heeft geleid tot de conclusie dat vergaande uitbesteding niet nodig is. Bijkomend effect van de toetsing is een toegenomen kostenbewustzijn binnen de organisatie.

Trefwoorden: Tags: Organisatie