Heeft PPS toekomst in Nederland?

Zowel de Rijksgebouwendienst als het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben een heldere keuze gemaakt voor PPS. Andere ministeries aarzelen nog. Sectoren als zorg en onderwijs genereren in het Verenigd Koninkrijk juist het merendeel van de projecten. Er is een continue stroom van projecten nodig om standaardisatie mogelijk te maken.

Trefwoorden: Tags: Publiek private samenwerking