Hoe de gemeente Gorinchem haar kaders stelt

Het dualisme is ingevoerd om de kloof tussen burger en bestuur politiek kleiner te maken. Het dualisme moet leiden tot een duidelijker scheiding van de taken en verantwoordelijkheden van het college en de raad. Vier jaar na de invoering lijkt de kloof tussen burgers en politiek nog niet kleiner geworden. Er liggen voor gemeenten kansen, maar ook opgaven voor de komende jaren op het brede terrein van politieke en bestuurlijke vernieuwing en in het bijzonder van kaderstelling.

Trefwoorden: Tags: Organisatie