Waardegerichte inkoop: de toekomst voor gemeenten!

De rijksoverheid heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met innovatieve inkoop van produkten en diensten. Centraal daarin staat het genereren van (meer-)waarde. Alternatieve inkoopvormen hebben het Rijk gemiddeld zo'n 15% voordeel opgeleverd ten opzichte van meer traditionele manieren van werken. De vraag rijst of gemeenten ook dergelijke voordelen kunnen behalen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie